Intensiv lederuddannelse

Kom succesfuldt igennem
krisetid og forandringer

Telefon

+45 40147360

E-mail

hallo@hellerosdahllund.com

Adresse

Amaliegade 28, 1256 Kbh K

Neuroleadership

Balanceret lederskab er din ballast til succes i en turbulent tid

Stå robust i krisetid og forandringer. ‘Balanceret Lederskab’ er en lederuddannelse, der har til formål at hjælpe dig med at gentænke dit eget fundament og dit lederskab i en turbulent tid.

Styrk dit fundament og boost dine resultater gennem Neuroleadership. 

Lederuddannelsen “Balanceret Lederskab” tager dig væk fra den traditionelle management tænkning og sætter fokus på dig som menneske og leder.

Kernen i lederuddannelsen er en kombination af viden inden for hjerneforskning (neurovidenskab), psyko-sociale dynamikker og ledelsesteorier. 

Ved at kombinere de forskellige fagområder har vi skabt en lederuddannelse, der leverer løsninger på de største problemer, lederen står over for i dag – nemlig: Kriser og forandringer.
Netop Neuroleadership vinder i stigende grad indpas i disse år.

Med konkrete værktøjer fra Neurovidenskab kan du styrke:

 • Beslutningstagen
 • Problemløsning
 • Samarbejde
 • Forandringsledelse
 • Social interaktion
 • Arbejdsklima
 • Balance og fundament for dig og dine medarbejder.

Uddannelsen afsluttes med et diplom.

https://hellerosdahllund.com/lederuddannelse-balanceret-lederskab-balanceret-ledelse/

“Ud fra viden om hjernen kan vi fastslå, hvilken form for ledelse der virker. Vi ved, hvad der sker i hjernen, og hvad det betyder for samarbejdet, muligheden for at skabe high performance eller at komme succesfuldt igennem forandringer og kriser.”

 

Helle Rosdahl Lund
Ekspert og rådgiver i ledelse, balanceret ledelse og work life balance.

1. Ny viden om hjernen bringer dig i front

Få indsig i banebrydende forskning teori og metoder der styrker dit og dit lederskab.

2. Omsæt din viden til resultater

Bliv i stand til at omsætte viden og værktøjer til handling gennem praktiske opgaver og sparring, så du anvender det lærte med det samme.

3. Få det maksimale ud af uddannelsen

Maksimér din læringsproces gennem en kombination af video, podcast, teori og multiple coince og sparring.

“Én af dine vigtigste opgaver som leder er at tage beslutninger trods svære dilemmaer, der kan have store menneskelige og økonomiske konsekvenser. ‘Balanceret Lederskab’ er en spændende og lærerig uddannelse, som har fået mig til at reflektere på en anden måde. Sammenfiltrede krav og forventninger er et grundvilkår, men ved at udøve balanceret ledelse kan vi blive bedre til at tage beslutninger, der giver resultater.”

Michael Hemicke

Direktør, EL-CON

Udbytte:

Du bliver kort sagt en bedre leder på 5 uger

 • Styrker dit fundament som leder
  Du får en personlig og faglig ballast, så du bliver skarp på dit eget fundament. Du får dermed en større forståelse for egen reaktions- og handlemønstre og konsekvenserne deraf.

 • Får lettere ved at fremme engagement og resultater
  Du
  ved, hvad der hæmmer og fremmer medarbejdernes engagement og forstår mekanismerne bagved. Det betyder, at du lettere kan fremme engagement, øge mental sundhed, sænke sygefravær og tilbageløb samt styrke jeres resultater.

 • Bliver klogere på samarbejde og relationer
  Du bliver mere er bevidst om, hvordan arbejdspladskulturen påvirker samarbejde og resultater, fordi du som leder blive klogere på hjernen og sammenhængene med de sociale- psykologiske relationer og deres betydning for resultaterne.

 • Skaber en base for psykologisk tryghed
  Du skaber et fundament, gennem psykologisk tryghed og derigennem fremmer succesfuld ledelse af udfordringer og forandringer.

Ta’ lederuddannelsen i hele ledergruppen

3 unikke fordele ved at alle gennemfører online:

 • Få et fælles sprog for, hvad balanceret ledelse er, og hvilke begreber der er essentielle for at styrke ledelse og skabe fremdrift
 • Få fælles værktøjer og metoder og skab fremdrift og succesfuld forandring med det samme
 • Øg motivationen og dermed jeres muligheder for topperformance.

Kontakt mig for tilbud på 45 40147360

helle rosdahl lund kommentator og ekspert balanceret ledelse

Certificering af HR-chefer

Er du HR-direktør, HR-chef eller arbejder du i HR? Ønsker I selv at uddanne jeres ledere internt?

 • Bliv certificeret i ‘Balanceret Lederskab’ og få en helt ny værktøjskasse, der for alvor kan gøre en forskel i virksomheden.

Skal du med på det næste hold? Kontakt mig og hør om dine muligheder: hallo@hellerosdahllund.com

“Balanceret Ledelse har været en spændende rejse, som har medført flere konkrete ændringer i måden, jeg uddelegerer opgaver, går til den enkelte medarbejder samt en bedre balance mellem arbejde og privatliv.”

Halfdan Timm

partner, Obsidian Digital

Styrk dit lederskab på kun 5 uger

Lederuddannelsen ‘Balanceret lederskab løber optimalt over 5 uger.

Uddannelsen er målrettet direktøren, afdelingsdirektøren og lederen, der ønsker at skabe fremdrift og bæredygtige resultater på kort og lang sigt.

Pris: kr. 16.250, – ekskl. moms

Modulopbygget uddannelse
Uddannelsen er opdelt i 4 moduler:

 • Balanceret Lederskab
 • Den systemiske metode 
 • Den indre arbejdslivsbalance
 • Balanceret Ledelse

Se indhold og udbytte her.

E-learning med fokus på dig
Læs, lyt og se video. Din læring er i fokus, så du får optimalt udbytte. Viden kombineret med eksempler og tid til refleksion. Du får værktøjer, du kan anvende med det samme.

Resultater fra dag 1
Gennem praktiske opgaver  og sparring igennem hvert modul, kan du anvender det lærte med det samme. 

Unik viden og værktøjer
Viden fra hjerneforskning, psykologiske og sociale sammenhænge giver unik indsigt, der har betydning for jeres samarbejde, engagement og resultater.

Personlig sparring – tilkøb
Du er ikke alene. Din personlige sparringspartner er der til at guide og sparre, så du får brugt det lærte og vendt reflektionerne.

Diplom efter endt uddannelse
Din eksamen er Multiple Choice efter hvert modul, som tager 1,5-2 timer og sætter dermedfokus på at du får anvend det lærte i praksis.

“Vi vægter uddannelse og motivation højt. Uddannelsen Balanceret lederksab er i høj grad brugbar for os i dagligdagen, både i virksomheden og privat.”

Jan Foged,

Direktør, Ken Storkøkken

Du får personlig sparring under hele forløbet

Under onlineuddannelsen ‘Balanceret Lederskab’ hjælper jeg dig med at navigere og lede igennem kriseledelse, daglig drift eller forandringsledelse.

De konkrete redskaber, den overordnede metode og den viden du får, kommer du til at bruge i din dagligdag igennem sparring, øvelser og refleksion.

Det betyder, at du allerede fra dag 1 kan følge dine resultater.

Kontakt mig for mere information og kom godt igang allerede i dag.

 

“Lederuddannelsen ‘Balanceret Lederskab’ har været med til at ændre mit syn på ledelse.”

Kenneth Skov

Medejer, Au2rep

De alvorlige fakta

Uengagerede medarbejdere koster dyrt:

 • 37% mere i sygefravær
 • 60% flere fejl – herunder tilbageløb
 • 18% lavere produktivitet
 • 16% mindre profitabilitet

Kilde: Queens School of Business

Det halter med engagement på jobbet:

 • Kun 21% af danskerne er engagerede på jobbet
 • 77% af lederne mener, at de er gode til at engagere deres medarbejdere
 • 88% af medarbejderne mener ikke, at deres leder skaber engagement.

Kilde: Gallup