Balanceret lederskab

Lederuddannelse der styrker dig

Indhold, udbytte og diplom

Telefon

+45 40147360

E-mail

hallo@hellerosdahllund.com

Adresse

Amaliegade 28, 1256 Kbh K

Balanceret lederskab

Unik ny lederuddannelse med personlig sparring

Både on-line og i ledergrupper

Balanceret Ledelse er en unik lederuddannelse.

Den er baseret på forskning, teori og praktiske eksempler. Du får ny viden, nye håndgribelige værktøjer og indsigter, der virker. Fra dag 1.

Du kan her se mere om lederuddannelsens opbygning, indhold i de enkelte moduler og se de mange gode erfaringer fra andre deltagere.

Du er også velkommen til at kontakte mig på + 45 40147360

 

Styrk dit lederskab-Balanceret ledelse

“Lederuddannelsen Balanceret Lederskab har været med til at give mig et bedre indblik i hvorfor jeg reagerer som jeg gør i bestemte situationer og ikke mindst hvorfor andre gør som de gør.

Det er med til at forbedre min indgangsvinkel til samtaler, opfølgning og igangsætning af opgaver. Mere fokus på hver enkelt medarbejders forskellighed og behov.

Uddannelsen giver et mere videnskabeligt indblik i hvorfor vi gør som vi gør i forhold til andre ledelseskurser som jeg har deltaget i.”

Jesper

Afdelingschef, EL-CON

Din balance, dit lederskab og dit team

I modulet Balanceret lederskab  er der fokus på dig og dit fundament. Det er dig, der skal skabe grundlaget for fremdrift, engagement og resultater.

Du er altid i spil som leder, der for er din selvindsigt og dit fundament en vigtigt base i dit redskab.

Balanceret lederskab giver dig nye indsigter, viden, redskaber og koncepter til at udvikle dit fundament og balance.

 

Udbytte:

 • Have kendskab til balanceret lederskab og forstå, hvorfor det er vigtigt
 • Vide hvad der styrker dit fundament som leder og menneske
 • Indsigt i hjernes betydning i ledelse
 • Nye perspektiver på balanceret lederskab
 • Redskaber til at få bedre balance
 • Viden og redskaber til at blive mere effektiv
 • Redskab til at sætte fokus på, hvornår du overspiller dine stærke sider, så de spænder ben for dig

I modulet Systemisk metode får du viden, koncepter og redskaber til at skabe en mental sund arbejdsplads, hvor medarbejderne er engageret og resultaterne skabes

Vi sætter fokus på den systemiske tænkning, og hvordan du kan skabe bedre resultater ved at se på helheden end kun på individet.

Vi arbejder med relationer samt at skabe konstruktive processer, der understøtter følelser som begejstring, motivation og engagement. Hvilket igen fremmer samarbejde og performance.

Du får et indgående kendskab til metoden: Systemisk tilgang til work life balance. Den systemiske tilgang til work life balance er baseret på forskning fra mange forskellige forskningsfelter. Den inddrager alt fra tidsforbrug, fysisk og psykisk helbred, forventninger, samarbejde, energi, værdier, prioriteringer mm.

Udbytte:

 • Du lærer at arbejde systemisk med at styrke engagement, samarbejde og balance
 • Du får indsigt i, hvordan den enkelte medarbejder kan blive påvirket af hændelser på arbejdspladsen
 • Du lærer at se, hvor du skal sætte ind overfor medarbejderne, så samarbejde, teamånd og fremdrift styrkes
 • Du får indsigt i, hvad der kan hæmme jeres samarbejde

Den indre arbejdslivsbalance – sådan skaber du engagement og styrker performance

Nu har du fået et godt kendskab til hjernen og sammenhængen mellem hjernen og den psykosociale adfærd, så du ved, hvorfor det er et vigtigt ledelsesområde.

Nu sætter vi fokus på den indre arbejdslivsbalance – et udtryk for, hvordan arbejdsrelaterede hændelser påvirker os alle følelsesmæssigt, og hvad det betyder for evnen og viljen til samarbejde, lysten til at arbejde og måden, vi opfatter, det lederen og kollegaer fortæller os.

Negative følelser ødelægger – ofte helt ubevidst – vores flow og produktivitet. Både hos os som individer, men også som hel arbejdsplads.

I vores Covid-19 tider er der også usikkerhed, som påvirker alle. Du lærer at forstå, hvad det kan betyde for dig og din ledelse, og hvad du kan gøre.

 

Udbytte:

 • Større fremdrift i opgaver og projekter
 • Øget motivation og engagement hos medarbejderne
 • Styrket grundlag for at håndtere forandringer, herunder forandringer grundet covid-19
 • Styrket samarbejde i dit team og dermed bedre resultater

Balanceret Ledelse – Sådan navigerer du med succes i de mange ledelsesmæssige paradokser

Hver dag møder du dilemmaer. For at navigere succesfuldt på kort og lang sigt kræver det balanceret ledelse.

I modulet Balanceret Ledelse får du viden og værktøjer til, hvordan du som ledere bedre kan tage beslutninger i en kompleks og forandrelig hverdag. Beslutninger der bevidst er afvejet for konsekvenserne, så de styrker dine resultater – både de bløde og de hårde.

 

Udbytte: 

 • Du øger din bevidste beslutningstagen
 • Du styrker opnåelsen af dit mål, fordi at dine interessenter oplever en konstruktiv afvejning af dilemmaerne
 • Du booster din lederstil ved at benytte de forskellige beslutningstaktikker situationsbevidst
 • Du skaber bedre inspiration, motivation og engagement gennem balanceret beslutningstage

“Den personlige sparring sammen med e-learning har været rigtigt godt. Det adskilder sig positivt fra andre uddannelsesforløb.”

Palle

Servicechef, EL-CON

Balanceret lederskab

Din arbejdsplads udbytte

En leder, der:

 • der styrker sit fundament og kommer mere i balance med sig selv, og dermed har øget forståelse for egen reaktions- og handlemønstre
 • ved, hvad der hæmmer medarbejdernes engagement og forstår mekanismerne bagved. Dette gør, at lederen dermed kan fremme engagement, sænke sygefravær, sænke tilbageløb og styrke resultaterne
 • er bevidst om, hvordan arbejdspladskulturen påvirker samarbejde og resultater, således at han/hun kan bruge sin viden fra kurset om hjernen, sociale relationer og resultater
 • skabe det fundament, der gennem psykologisk tryghed giver basen succesfuld ledelse af udfordringer og forandringer
 • er bevidst over egen adfærd og mulige konsekvenser af egen handling

Efter at have taget uddannelsen Balanceret Ledelse er jeg blevet bedre til at aflæse mine medarbejdere, kigge på om de forskellige hold kører de optimalt.

Før kurset ville jeg måske ikke tænke så meget over, hvad der kunne være problemet i et team, men det har jeg tænkt meget over efter dette kursus. Og det, at jeg inddrager medarbejderne i mulige løsninger, kan jeg se, virker. De er begyndt at vise ejerskab/motivation over deres arbejde. Så alt i alt så har dette kursus givet mig nogen redskaber som jeg er begyndt at bruge og som jeg inden, ikke rigtigt havde tænkt over.

Susan

Teamleder, 15 mand, Køge Kommune

Din Investering

Lederuddannelsen Balanceret Lederskab koster kr. 16.250,00 + moms.

Det er inklusiv 4 timers sparring, adgang til vores e-learningplatform, værktøjer, koncepter, viden.

Kom igang med det samme.

6 gode råd til at støtte dit team, når de starter på arbejde igen efter ferie og covid-krise.

Medarbejdere har haft forskellige oplevelser i forbindelse med covid-19 krisen. Det betyder, at du kan forvente, at dine medarbejdere har meget blandede følelser i forbindelse med at komme tilbage fra ferie og ind på arbejde i gen. Der er medarbejder, der foretrækker...

Frygt og bekymringer er reelle udfordringer for ledere.

Det sidste 1 1/2 år er bekymringer og frygt blevet det ”nye normale”. Uvished fra politikkere og mediernes gentagelse af alle “ulykkerne” gav bekymringerne og frygten ekstra næring. Vi har nu været i ”Limbo” i over et år. Krisen og håndteringen af krisen udfordrer os...

Sådan får du energien tilbage i dit team

Kulturens verden har lidt under corona´en. Det er synd fordi, du netop fra kulturens verden kan finde metoder til at styrke fællesskabet og få energien tilbage i dit team. Flere analyser peger på ”metaltræthed” hos mange ledere og medarbejdere. Hvad kan du så gøre,...

Den uundværlige 40 sekunders grønne pause.

40 sekunder tænker du måske. Det kan jeg da ikke bruge til noget. Men der tager du fejl.  Vi skal lige have et kik ind i hjerneforskningen, hvor teorien om opmærksomhedsgendannelse (attention restoration theory) holder til. Her forsker man i, hvordan naturen påvirker...

3 tips til gode “Uformelle samtaler” for virtuelle medarbejdere

Uformelle samtaler er også nødvendigt for virtuelle medarbejdere - uafhængigt af om de arbejder fast på distance eller har fleksibel hjemmearbejdsplads   Hvordan sikre du en connection med dine virtuelle medarbejdere - uafhængigt af om de arbejder fast på...

Hæmmer din “indre” kamp din succes som leder?

Er du en af de mennesker, hvor 80 % af dine daglige tanker er negative?   Nej, vil du måske svare. Men en undersøgelse fra National Science Foundation, USA  viser, at hele 80% af dine daglige tanker er negative, og kun 20 % positive. Din personlige indre stemme...

Derfor svækker mainstream medierne demokratiet og forværre sundhedskrisen

Kan mainstream medierne administrere, den magt og rolle, de har i samfundet? Svaret er et rungende “nej”. Og konsekvenserne er til at føle på. Medierne spiller en væsentlig rolle hvis man vil bevare et åbent og demokratisk samfund.Medierne som dem, der gennem god,...

Er du klar til at åbne op, få flere tilbage på arbejde? Kend disse 3 udfordringer

Det var lettere at lukke Danmark ned end at lukke Danmark op. Det gælder også dig som leder. Nu skal dine medarbejdere tilbage til jobbet – måske ikke på samme tid – med hver sin bagage og erfaringer i rygsækken. Der er dog 3 udfordringer, du skal håndtere som leder, således at I både kommer godt igang og kan få fremdrift i jeres projekter og dagligdag.

Kriseledelse i corona-tider – læring om ledelse fra Italien

Hvorfor blev coronavirus en corona-krise? Hvad er vigtigst på Regeringsplan for at håndtere en ukendt krise? Hvad kan vi lære af Italiens håndtering af Corona-krisen? Det er nogle af de spørgsmål Professorerne Gary P Pisano og Raffaella Sadun, begge fra Harward...

Pas på dit forbrug af nyheder – mange og kontinuerlige nyheder om corona kan give depression og hjertekarsygdomme

Hjernen har en stor betydning for, hvordan du oplever krisen og kommer godt ud på den anden side. Her spiller dit forbrug af medier ind. Mange er slet ikke bevidst om, hvad det konstante forbrug af medier og nyhederne om corona også gør ved deres mentale sundhed.