Bøger, artikler og publicationer

Work Life Balance

Mit fokus er Balanceret ledelse, lederskab,  work life balance og tendenser, vi ikke må overse, som ledere

 

Work Life Balance 2.o, Gyldendal Business

 

Jeg har i mange år arbejdet med work life balance og ledelse. Mit udgangspunkt har altid været en søgen efter, hvordan vi kunne lede og arbejde anderledes, således at vi stadig var produktive, engagerede og konkurrencedygtige men uden at miste balancen.

Jeg tog kontakt til Kim Reich, min samarbejdspartner gennem mange år. Det blev til bogen Work Life Balance 2.0. Målgruppen er ledere, HR og alle som har en aktie i, hvordan vi kan forbedre vores arbejdsliv og resultater.

Formålet med bogen er at give læseren en faglig ballast i, hvordan man kan arbejde med work life balance og balanceret ledelse på nye måder.  Bogen Work-Life Balance 2.0 giver dig en 360 Grades billede af de mange balanceproblematikker, du møder som leder. Den ser ud i fremtiden og kommer med konkrete handlingsforslag til, hvad du kan gøre, så du styrker dit lederskab og fremmer engagement, arbejdsglæde og effektiviteten.

 

“Work-life balance 2.0. er en meget vigtig og inspirerende bog. Det er også en alvorsbog, fordi den gør op med mange af de forældede træk og tanker i det gamle industrisamfund. Det handler om at lede mennesker og ikke bare mekaniske organisationer. Det handler om resultater, men det handler også om arbejdsglæde, motivation og engagement. Gode resultater skabes jo ikke af mennesker med ringe arbejdsglæde eller af mennesker, der ikke er motiverede og engagerede. Vi taler meget om produktivitet og konkurrenceevne – og det er også relevant. Men det hjælper jo ikke, hvis den øgede produktivitet og konkurrencekraft resulterer i et elendigt arbejdsmiljø og stressede ledere og medarbejdere. Vi skal ud af de onde cirkler, der let bliver resultatet, hvis vi klamrer os til den gamle industri-samfundstænkning. Det er det, som Work-life balance 2.0. handler om”

Steen Hildebrandt

Professor, Ph.D

Work life balance 2.0 

Bogen er en hjælp til ledere, der gerne vil inspireres til nytænkning, når det gælder om at opnå resultater, arbejdsglæde, motivation og engagement blandt medarbejderne. Den er også tænkt som et indlæg i debatten om, hvordan vi nyfortolker samfundets muligheder for at skabe de ideelle rammer for vækst og velfærd.

Det er en meget tankevækkende bog!

Hør radiointerviet her

Hanne Bærentzen

HB News and Books

Det er et meget fornemt manifest. Der er meget for lederne at tage fat på!

Erik Johnsen

Professor, Center for Applied Management Studies (CAMS), Copenhagen Business School

Jeg er vild med, at du har turde lave sammenfatninger for hvert afsnit, som gør det frivilligt, om man vil læse hele kapitlet eller om man bare vil læse hovedtrækkene. Det er et godt eksempel på BALANCE – tænkning. Jeg er vild med at kontekst og indhold passer sammen – så godt gået!

Alice Louise Meulengracht

HR Chef

Uddrag af andre publikationer

Bøger

2013 Work life balance 2.0. Gyldendal Business. Fås som e-bog her

2006 Inspiration til Work Life Balance, Woliba

E-bøger

Balancehjulet – e-arbejdsbog til livsbalance, pdf, Fås her

Håndbog: Introduktions til work life balance. Målgruppe HR og ledere. Fås her

Wheels of life balance – ebog. Get it here

Rapporter

2012 Fremtidens arbejdsliv er her allerede, fremtidens bedste ledelsespraksis. Rapport, Jeg tog initiativ til og var formand for denne Tænketank med deltagelse af 35 ledere fra stat, kommune og det private erhvervsliv. Se mere her

2010, Sådan skaber du en attraktiv arbejdsplads, Analyse og rapport

2005, Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv, Rapport Tænketanken Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv, Initiativtager, procesansvarlig og formand

Uddrag af artikler 

Viden om hjernen flytter ind i ledelserummet
HR Chefens tema om at lære og opkvalificere sig ( Upskill/ reskill) , August 2019

Nyeste hjerneforskning viser vejen til større engagement og bedre resultater
Uddannelse og Udvikling: Upskill/ reskill – et kik i maskinrummet, august, 2019
HR Chefen nr. 1, 2014

Produktivitet og fleksibilitet en svær balancegang
HR Magasinet, 3 november, 2011

Work life balance 2.0. Udfordringer ingen ledere må overse. Ledelse i dag. Lederne, 2013, august. Medforfatter: Kim Reich Se mere her

Work Life Balance 2.0. Karriereklummen, Alt for damerne, marts, 2013 Se mere her

Redaktør og redaktion

2007 Balance mellem arbejdsliv og familieliv, Tidsskrift for Arbejdsliv, 9. Årgang, nr.1. 2007 Deltog i tema-redaktionen: Helle Rosdahl Lund, Pernille Tanggaard Andersen, Sidsels L. Gresen, Vibeke Kold

Ansvarshavende redaktør: Nyhedsmagasinet Balance, Udgives af Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv

Skribent og debattør

2005, Den alternative velfærdskommision, Indlæg: Det gode liv – En Bæredygtig Familiepolitik