Artikler, nyheder og magasiner

Helle giver gode råd og ekspertviden 

Den familievenlige arbejdsplads

Hvad er den familievenlige arbejdsplads for en størrelse? Helle Rosdahl Lund, Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv fortæller om den familievenlige arbejdsplads post corona krisen, og hvordan vi skal arbejde med familievenlighed fremover.

Interviewet og artiklen  er en del af rapporten ”Balance – harmoni eller hamsterhjul”

Videncenter for god arbejdslyst, 2022

 

Akademikere vil have mere ferie, hvis de skal blive på arbejds-markedet

42 procent af de højtuddannede seniorer ville blive på arbejdsmarkedet, hvis de kunne få længere ferier, viser en undersøgelse af SeniorLiv fra NFA.

Magisterbladet ved journalist Rasmus Lauke Hansen har spurgt om min kommentar. Jeg sætter blandt andet fokus på, at udsigten til, at vi skal blive længere på arbejdsmarkedet gør ferie til et væsentligt parameter.  Samtidig får højtuddannede seniorer med høj løn får mere ud af en ferie, end de gør af en lønstigning. Jeg møder flere og flere, der forhandler ferie i stedet for lønstigning.

Magisterbladet Oktober, 2019.

 

Ekspert om den nye hjemmespasningsbølge: 

Et opgør med hverdagsræset og institutionaliseringen

Er der noget, der kan sætte sindene i kog er det faktisk, hvordan kvinder – her mødre – vælger at leve. Vil de være sammen med børnene og tjekke ud eller vil de tilbage til arbejde og søge den traditionelle karrierevej. Begge løsninger har myter og fordomme. Dette tager journalist Charlotte Holst fat på i dette interview med mig. Jeg siger, lad dog folk selv bestemme det liv, de vil have.

FEMINA, Marts 2019

Børn har også et netværk

Et Danmark i Balance, var mottoét og staten skulle flytte arbejdspladser ud. Men når staten udflytter arbejdspladser giver det også udfordringer for familier. Jeg giver her gode råd til, hvordan man kan gribe det an på de arbejdspladser, der skal udflyttes, så det sker med familievenlighed og giver bedre resultater for arbejdspladsen og den enkelte familie.

Altinget 30 april, 2018

 

Børn råber, gid mor og far vil lege mere

Børn vil gerne have mor/far til at lege mere, viser en undersøgelse fra LEGO. Mere leg mere lykke. Jeg udtaler mig i den anledning i JyskeVestkysten:  Min pointe er, at det er nærvær med børnene der tæller, at man er tilstede rent mentalt, når man er sammen. Og at leg er mange ting- også en tur i skoven – ”Jeg vil ikke sige, at familier, der leger, er gladere. Det er til gengæld familier, der er sammen i nærværet, uanset om det gælder klassisk leg eller madlavning, siger Helle Rosdahl Lund.

Jyske Vestkysten, August 2018

Børn har også et netværk

Et Danmark i Balance, var mottoét og staten skulle flytte arbejdspladser ud. Men når staten udflytter arbejdspladser giver det også udfordringer for familier. Jeg giver her gode råd til, hvordan man kan gribe det an på de arbejdspladser, der skal udflyttes, så det sker med familievenlighed og giver bedre resultater for arbejdspladsen og den enkelte familie.

Altinget 30 april, 2018

 

Nytårsforsæt Vi bruger mere tid med familien

Avisen.dk havde bedt Wilke lave spørgen ind til danskernes nytårsforsætter. Her viser det sig, at hver sjette danskere har mere tid med familien som nytårsforsæt. Men de 30-39 er det et nytårsforsæt for mere end hver fjerde. Jeg er blevet interviewet om dette og balancen mellem arbejde og familieliv. Der er også tale om udsving i livsfaser. Du kan se interviewet med mig her,hvor andre også giver deres bidrag. Du kan også se mere om undersøgelsen af danskernes nytårsforsæt for balancen mellem arbejdsliv og familieliv.

Avisen.dk 31. December 2018

Lad frivillige passe dit syge barn

Sygebørn og fravær fra arbejde på grund af syge børn er et dilemma for mange forældre. Det udfordrer den daglige balance mellem arbejde og privatliv. Og jeg blev spurgt af Ugebrevet A4, hvad jeg kunne sige om nogle kommuners ide om at lade frivillige passe de sygebørn.

Og det er ikke en god ide. Der er mange ting i spil. Det første er børneattest. Det næste er tryghed – både for barnet og forældrene.

Avisen, 19 januar 2018

 

En drøm om 30 timer?

Vil vi virkelig gerne arbejde mindre eller vil vi bare drænes mindre på arbejdet? Spørger Journalist Benedikte Ballund i denne artikel, hvor jeg er interviewet om danskernes arbejdstider i forbindelse med en undersøgelse fra Rockwoolfonden.

Undersøgelsen og undersøgelser fra Danmarks Statistik om danskernes ønskerne til arbejdstid viste at andelen af beskæftigede, der ønsker enten længere eller kortere arbejdstid var faldet fra 25 til 13 procent, og at beskæftigede, der ønsker kortere arbejdstid, stod for det kraftigste fald.

Jeg udtaler mig blandt andet om denne modsætning. “Det vi ved er, at folk, som har en arbejdsuge, der er længere end 37 timer, faktisk er godt tilfredse. Det samme gælder dem, som selv har valgt at arbejde i kortere tid”, siger Helle Rosdahl Lund, som er ledelsesrådgiver og direktør i Center for balance mellem arbejdsliv og familieliv.”Det er i den store gruppe, der har 37 timer, man finder de utilfredse”.

Dansk Magisterforening, Maj 2017 

4 ud af 10 danskere: Arbejdet er bare for meget

Jeg blev interviewet af Michael Bræmer i forbindelse med en undersøgelse Analyse Danmark havde udarbejdet for Ugebrevet A4 om danskernes arbejdstid og balance.

Det er især børnefamilierne, der oplever, at tiden ikke slår til. Michael Bræmer spørger blandt andet ind til et pilotprojekt i Københavns Kommune, hvor medarbejderne kunne gå op og ned i tid efter behov og arbejdets tilrettelæggelse.

Jeg udtaler mig blandt andet om en af de udfordringer der kan være, nemlig  behovet for et opgør med ,at man per definition er en dårlig medarbejder og kollega, hvis man ønsker at arbejde mindre. Men der er også andre  positive forhold i Københavns Kommunes forsøg på at tale sig til rette på arbejdspladsen om en arbejdstid, de så vidt muligt passer alle. En sådan model mener jeg, næsten er skræddersyet til den generation, der er på vej ind på arbejdspladsen

Ugebrevet A4,12. februar 2017

Sådan kan ledere fremme balancen

Som leder har du også mulighed for at påvirke dine ansattes balance mellem arbejde og familieliv positivt. Jeg giver her 5 gode råd til, hvad du som ledere kan gøre. Jeg er interviewet af journalist Stine Mørkeberg

Fagbladet FOA, 26.februar 2016

Fleksibilitet: Er en tidsbank vejen til balance mellem fritid og arbejde?

Et Danmark i Balance, var mottoét og staten skulle flytte arbejdspladser ud. Men når staten udflytter arbejdspladser giver det også udfordringer for familier. Jeg giver her gode råd til, hvordan man kan gribe det an på de arbejdspladser, der skal udflyttes, så det sker med familievenlighed og giver bedre resultater for arbejdspladsen og den enkelte familie.

Ugebrevet A4. 23 juni 2016

 

Balancegang: Børnefamilier: Arbejdet presser vores familieliv flere gange om ugen.

Ugebrevet A4 havde fået lavet en undersøgelse der vider, at hver tredje forældre har svært ved at få arbejdsliv og Familieliv til at gå op.  Jeg blev interviewet af journalist Mia Fanefjord Pedersen.

Regeringen – her Helle Thorning Smidts regering – siger, at forældrene har et ansvar for at få balance mellem arbejde og familieliv.

Jeg siger, at det er et fælles ansvar mellem forældre, arbejdsplads og regeringen. Vi har en total mangel på Familiepolitik i Danmark. Og det kan man mærke. Vi mangler politisk tiltag.

Ugebrevet A4, 10 marts 2015

Vi skal tage børnefamilien alvorligt

Jeg bliver interviewet af journalist Nathalie Ostryenski, Berlingske Tiden. Vi får en dialog om måde vi har indrettet os på i det danske samfund, om balancen mellem arbejde og familieliv og om de nye generationers opgør mod institutionalisering af vore børn. Vi taler familiepolitik og velfærdsstat og kommer rundt om forskellige balance-problematikker.

Berlingske Tidende, 21 oktober 2015

Det tager tid at sige nej  

Her ser vi 2 kvinder og en mand, der alle har taget et valg om at tjekke ud fra arbejde i en periode og passe børnene, medens de var små og havde brug for det. Vi møder 3 forskellige personer, 3 forskellige grunde. Helle Rosdahl Lund er blevet interviewet. Jeg udtaler, at det er en trend vi har set og nu er på tværs af indkomster og social status.

Berlingske Tidende 6 juni 2015

Flere mænd og kvinder vælger et liv som hjemmegående.

Vi har fokus på, hvordan man får familieliv og arbejde til at hænge sammen, og her er der flere mænd og kvinder, der vælge at blive hjemmegående for at være der, når børnene er små. Jeg er her citeret i forbindelse med, at det er en tendens vi har set længe. Helle Rosdahl Lund, ledelsesrådgiver og formand for tænketanken Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv, til Berlingske.

TV2, 6 juli 2015

Nu er det bevist – glade medarbejdere er mest effektive

Jeg deltager i Magasinet Penge i forbindelse med min bog Work Life Balance 2.0. Her kommer jeg ind på, hvad der engagerer mennesker, skaber balance og arbejdsglæde – og får effektiviteten til at stige. Der er også denne artikel på DR om aftens udsendelse af Magasinet Penge

DR Magasinet Penge, Oktober 2014

Danske forældre arbejder mest i Europa

Børnefamilier i Danmark hører til dem, der knokler allermest i Europa. Danskernes arbejdsuge på 37 timer ligger godt nok nogle timer under de fleste landes gennemsnitlige arbejdstid, men til gengæld lægger hver familie altså et meget højt antal timer, fordi kvinderne i Danmark også arbejder meget og begge forældre altså samlet set er meget væk fra hjemmet.

Avisen.dk 8 april, 2014