Et lille ord kan betyde fiasko eller succes

Kan et lille ord virkelig have så store konsekvenser, at du enten får succes eller fejler?

Ja, det kan det. Og nej, det kan det ikke. Det afhænger nemlig af dig selv. Det afhænger af, hvordan du bruger det. For hvis du bruger det, når du skal forklare, hvorfor alt ikke går som planlagt, skal du måske til at handle anderledes.

Jamen, så kom da med det ord. NU.

Det kommer her – det er: MEN.

Du tænker måske ikke over det. Det kommer helt naturligt, som en forklaring:

” Jeg ville gerne … men”

”Jeg havde planlagt, at min karriere…. Men”

Der er rigtig mange ”men´ involveret, når jeg taler med mennesker om karriere, familieliv og mål – også forretningsmål.

”Jeg vil gerne tænke fremad og bruge mere tid på uddannelse….men….”

Tænk over hvornår du bruger ”men”. Om du er på vej til at komme med en undskyldning for en overspringshandling, eller et valg du har taget – eller måske manglet at tage.

”Men” kan også bruges i en forklædning. ”Jeg havde ikke en chance”. ”Kulturen på arbejdspladsen gjorde…” , ”Havde jeg penge nok, ville jeg…” , ”jeg har ikke…”

Dit brug af ”men” har en konsekvens i forhold til, om du når det, du gerne vil. Det har også en konsekvens i forhold til det, du fortæller dig selv, om dig. Jo mere vi fortæller os selv om succes eller fiaskoer, desto lettere er det at få mere af det samme. Det kalder vi ”loven om om tiltrækning”. Det handler om, at du tiltrækker alt, hvad du giver opmærksomhed – positivt eller negativt.

Så kan vi jo lige så godt tiltrække det positive – den udvikling lige netop du gerne vil fremme.  Det er ikke sikkert, at det passer med andres verdensbillede af dig. Men det er jo deres udfordring. Så drop ”men”….

Sæt fokus på hvad du vil og hvordan du får det liv, der lige giver dig den største livsglæde.

Har du lyst til at arbejde videre med dig selv og dine mange muligheder, så er dette lette, og virkningsfulde værktøj lige til at gå til.

For blot 50 kr er der hjælp på vej med min e-bog:

Sådan guider dit eget visionboard dig til succes. 16 sider E-bog.pdf. Du kan få den her

Mange hilsner Helle

 

Reklamer

Lille spejl på væggen der: Spørgsmål enhver leder skal stille sig selv for at nå deres potentiale

“Show me a company or nonprofit or government in trouble, and I will almost invariably
show you a set of leaders who are asking absolutely the wrong questions” Det
handler ikke om at have svarerne, men om at kunne stille de rigtige spørgsmål.  Det er en af hovedpointerne i professor Robert Steven Kaplan, Harward Business Schools nye bog”Looking in the Mirror: Questions Every Leader must ask.

Bogen kommer i en tid, hvor vi fra mange sider har fokus på, hvad der er fremtidens lederskab, og hvordan den enkelte skal udøve sit lederskab for at styre virksomheder succesfuldt gennem forandrelige og uforudsigelige tider. Tider, hvis løsninger vi måske ikke kan finde i datidens og nutidens bedste praksis.

”De fleste ledere bruger tiden på at finde svar”; siger Robert Steven Kaplan, og jo højere op i graderne man kommer, desto mere isolerede føler mange sig. I hans nye bog ”What to ask the person in the mirror” er et af hans pointer, at lederskab ikke handler om at kende svarene, men det handler om at have forskellige lederkompetencer.

I bogen tager han fat på forskellige spørgsmål, ledere skal stille sig selv for at forbedre deres succes: Vision og prioriteter, at bruge tiden til det rigtige, at give og få feedback, at være en rollemodel og nå ens potentiale – for nu at nævne nogle af hovedområderne.

Lad os kort se på nogle enkelte af disse spørgsmål:

Har du en klokkeklar vision og nøgleprioriteret for din virksomhed?

Ja, vil mange nok svare. Men er den nu klokkeklar nok, når du går den efter i sømmene. Ikke nok med at toplederen skal kende den. Men alle nøglemedarbejdere skal kunne genfortælle den på – forstå den og efterleve den på en ensartet måde.

Når du har din vision skal du have maksimalt 3-5 prioriteter som er kritisk for organisationen for at nå visionen. Herefter handler det om at være tro mod disse prioriterer, prioritere tid, aktiviteter og økonomi derefter. Du kan i nedenstående video høre og se Robert Steven Kaplan fortælle om netop dette emne.

Bruger du din tid, så den er i overensstemmelse med dine prioriterer?

Prøv at lave din egen lille undersøgelse i 1 uge. Skriv ned, hvad du bruger din tid på, samt hvordan det bidrager – eller ikke bidrager til dine topprioriterer. Vær selvkritisk på den gode måde.

Jeg har gennem mit arbejde med ledere bedt dem lave lignende undersøgelser. Der er altid ”aha-oplevelser”, med en god dialog, eftertanke og handling bagefter. Prøv det.

Lad dig coache af dine nøglemedarbejdere

I udviklingen af dit lederskab er der ikke mange interne personer til at coache dig, jo større ansvar og stilling du har. Men prøv at lade dine nøglemedarbejdere coache dig. Robert
Steven Kaplan kommer i bogen ind på forskellige måder at angribe dette på. Den første barriere er ofte en selv, siger Kaplan. Men resultaterne og selvindsigten har stor indflydelse på dit lederskab.

Du kan lade dig inspirerer af denne video med Robert Stevan Kaplan

Er du blevet inspireret? Så kan du købe bogen her på Amazone.