Hvem vinder: E-mail eller Facebook?

Kender du det, at mails tikker ind i din mailboks hele tiden? Tik,tak.tik tak….

Det stresser mange. Og vi spiller en masse tid. Undersøgelser har vist, at det tager 64 sekunder eller mere at vende tilbage til sit arbejde efter en mailafbrydelse. Hver gang der kommer en mail. Og det kan blive til meget spildtid. Får du 20 mails om dagen – mister du 20 minutter om dagen, får du 30 mails – mister du 30 minutter eller 2 ½ time om ugen.
Og mange får mails de slet ikke skal have. Måske får du CC mails, du ikke behøver – bare sådan, at nogle er sikker på, at de har orienteret alle. Vi kalder det ”cover my ass” mails.
Vi har vænnet os til, at det er sådan det er. Og ikke mange virksomheder har en mailpolitik, så medarbejderne kan få arbejdsro. Og ikke mange tænker over alle de mails, man får på tværs af projekter, som man måske ikke skal have. Mails som spiller ens tid.

Men Facebook er derimod det rene tidsspilde. Derfor er der mange virksomheder, der laver en facebookpolitik, så medarbejderne ikke kan komme på facebook i arbejdstiden.

Men er det nu en god ide?

Jeg har beskæftiget mig med, hvordan de nye sociale teknologier kommer til at påvirke vores daglige arbejdsdag, herunder også hvordan de yngre generationers brug af Facebook og sociale medier kan være med til netop at gøre arbejdet lettere, sjovere og skabe produktivitet.

Netop Facebook – eller lign. medier – bliver eksempelvis brugt til at hente viden og hjælp, de unge skal bruge i deres arbejde. Peter arbejder f.eks. med marketing, og er blevet bedt om at lave en salgspræsentation. Men de værktøjer der er i den virksomhed, hvor Peter arbejder lever ikke helt op til den gode kvalitet han gerne vil levere salgspræsentationen i. Så han går på Facebook, får hjælp fra sine ”venner”.

Peters ”venner” bliver lige pludselig ”ekstra vidensbank” for den arbejdsplads, hvor Peter er ansat.
Det er ikke et unikt eksempel. Det er ikke et unikt eksempel. Det er blot et af mange eksempler på, hvordan arbejdslivet og privatlivet integreres på nye måder.
Og ja, der er sikkert også private samtaler på facebook – ligesom der er i telefonen, via e-mail – hos mange medarbejdere i hele organisationen.
Men det ændrer ikke på, at de unges tilgang til de sociale medier og sociale teknologier, er kommet ind i virksomhedernes dagligdag af bagdøren.

Men de skal også ind af hoveddøren. Det giver nye muligheder for at samarbejde på, nå kunderne på, nye mere effektive måder at dele viden og kommunikere på – uden om manges traditionelle silotænkning i organisatoriske afdelinger. Det udfordrer også traditionel tilgang til at lukke af for det, vi ikke forstår eller prøve at finde ud af, hvordan vi rent faktisk kan bruge de nye medier – eller teknologien bag – på nye måder. Og får de nye samarbejdsværktøjer ind af hoveddøren også. Ifølge McKinsey Insight, 2012 kan vi få en stigning på 20-25 % i medarbejdernes produktivitet ved brug af social software teknologier.

Og vi har netop brug for at få en stigning i produktiviteten – en forbedring af og øget digitalisering af arbejdsprocesserne – ja, nytænkning.
Men det kræver også nytænkning i ledelse. For hvordan leder du nu flere måder at arbejde på, hvordan får vi kommunikeret bedst til de forskellige generationer vi er på arbejdspladsen – og til kunderne?

Det kræver blandt andet indsigt i, hvordan brugen af de sociale medier og sociale teknologien påvirker den enkelte leder, medarbejder og udfordre organisationens traditionelle handlinger.
Og kampen mellem E-mail / traditionel tilgang til vidensdeling eller vidensdeling og samarbejde inspireret af brugen af Facebook og sociale teknologier er i fuld gang.
Er du blevet nysgerrig kan du tjekke, mine ledergrupper med fokus på fremtidens ledelse her

Kender du den spilleplade, du spiller på – eller tror du, at du kender den, når du skal skabe de resultater?

Et er i alt tilfælde sikkert. Det er, at lige nu sker der så store forandringer, der gør at betingelserne for at drive virksomhed, at lede og at skabe resultater sker hurtigere og med mere kompleksitet end nogen siden før. Og det ændrer ikke bare spillepladen for at drive forretning – men hele regelsættet og retningslinjerne for spillet.

Den ene store forandring handler om måden, vi kommer til at arbejde på og til at sælge og markedsføre vores produkter på.  Lad os gøre det konkret ved at se på de sociale medier og social business. Vi har hørt meget om de sociale medier, nogle forbinder det i sær med facebook og spiltid. En del virksomheder jeg møder har lavet politikker for ”adgang til sociale medier i arbejdstiden”. Og i det gamle mindset giver det jo logik. Mine kære medarbejdere – fra bund til top – er jo på arbejde for at arbejde og brug af sociale mediere i arbejdstiden er ikke at arbejde. Men forstår vi effekten af at benytte Social Business i forretningen vil det ikke bare give bundlinje, men også være med til at effektivisere organisationen samtidig med at vi får spillet de rigtige ressourcer, kompetencer og viden ind på banen i netop de opgaver og de kunder vi har i fokus.

Social business på de interne linjer

Tankerne, ideerne og teknologien bag sociale medier som facebook og linkedin er allerede virkelighed i nogle virksomheder og teknologien og systemerne under stadig udvikling. Men hvad betyder det for dig? Det betyder konkret, at man i virksomhederne får større gennemsigtighed med, hvem der laver hvad i forbindelse med eksempelvis en kunde. Det betyder, at medarbejdere kan byde ind på projekter med den viden de har. Før var det ofte de samme medarbejdere fra afdelingerne eller de teams som lederen kendte, der kom på en opgave. Men det var svært at gennemskue om der sad en medarbejere et andet sted i organisationen eller i et datterselskab, der havde en bedre viden og kompetencer til at byde ind på opgaven. Nu kan medarbejderne komme i spil på nye måder. Det stiller andre krav til organisering af arbejdet, til ledelse og selvledelse og til performancesystemerne – for blot at nævne et par væsentlige områder.

Social business på de eksterne linjer.

En væsentlig forudsætning for at få succes eksternt er, at man internt i virksomheden er uddannet til at bruge de sociale medier, har forståelse for kommunikation og sammenhænge. Det handler om at uddanne, motivere, fortælle hvordan værktøjerne skal benyttes, samt at være opmærksom på, hvordan man møder kunden, der hvor han/hun er, i det medie de befinder sig og når de er det.

Social business handler ikke om at have en facebook hjemmeside, hvor man kan opdatere sine nyheder.  Det handler om i bund og grund om en anden måde at drive forretning på, hvor man pludselig får adgang til et kæmpe stort marked. Det handler også om at vide, at dem man i første omgang kommunikere med – og ikke til – måske ikke er kunder, men hvis man har et budskab der interessere dem bære de det videre ud i netværket.

”Det lyder fint, tænker du måske. Der er vi slet ikke endnu. Vi ser lige tiden an.” Men virksomheden er der, om den vil det eller ej.

Har en kunde haft en dårlig eller god oplevelse med din virksomhed fortæller han om den i sit sociale netværk. Nogle virksomheder har folk ansat til at følge med i, hvad man siger om dem på twitter m.v. for at være passiv kan gøre stor skade både økonomisk og image.

Har i en Branding DVD ude eller en flot brochure over jeres fortræffeligheder om gode værdier, familievenlige politikker og stresspolitik i forbindelse med ansættelse, kan I være sikker på, at det bliver krydstjekket på internettet af potentielle ansøgere. Måske kender en potentiel dygtig medarbejder den medarbejder, der er gået ned med stress og blogger om kampen om at komme tilbage, eller ham der fortæller om, at I har svært ved at leve op til værdierne. Der skal være sammenhæng mellem det man siger og gør.

Så om I er aktive eller ej, så er jeres spilleplade ved at ændre sig, og spillereglerne er nye.

Din tilgang til mulighederne

For nogle år siden var MontyPython godt trætte af, at mange havde lagt deres gamle MontyPython film på Youtube – og i en dårlig kvalitet. De var så trætte af det, at de besluttede at gøre noget ved det. Det handlede ikke om at sagsøge synderne – men om at bruge dette, som en mulighed for mersalg. De lagde deres film op på egen server og skrev til deres Youtube fane på MontyPython maner.. læs sprog … at nu var de så godt trætte af tyveriet, at de på deres site nu kunne se filmen. Resultat: Mersalg til en helt ny kundegruppe. Fans sendte videre til deres netværk, som sendte videre til….. og hvem ved egentlig, hvem der giver dig din næste kunde.

” “For 3 years you YouTubers have been ripping us off, taking tens of thousands of our videos and putting them on YouTube. Now the tables are turned. It’s time for us to take matters into our own hands”. Se mere her

Jeg har talt med nogle danske skuespiller, der mente, at Youtube bruger ødelagde deres forretning. Der er forskellige indgange til dette– med forskellig salgsresultat. Selvfølgelig skal man respektere den enkeltes rettigheder. Men Monty Python brugte interessen fra forskellige fans som en ny tilgang til salg – gav lidt og fik andre til at sælge for dem indirekte.

Andre virksomheder har omlagt budgettet og fået nye forretningsresultater ved at involvere deres kunder gennem social business i stedet for store marketingskampagner.

Perspektiver for ledelse:

Blot dette enkelte hjørne baseret på et en af de megatrends, der ændre vores spilleplade – nemlig IT – har konsekvenser for hele organisationen og tilgange til ledelse. Det handler om din tilgang til:

 • Salg/marketing
 • Nye arbejdsprocesser
 • Ledelse af forandring
 • Ledelse af medarbejdere i krydsfeltet fleksibilitet og balance
 • Tilgang til talent og talentmanagement
 • Viden og informationer
 • Etableringen af et nyt mindset i organisationen
  • Herunder at turde slippe fri
  • At kende den spilleplade man er på og agere udfra
  • At være med til at ændre det kollektive mindset

Vi skal til at tænke og handle anderledes for at kunne skabe resultater – ikke blot i fremtiden men NU. Vi skal have gjort op med den del af kollektive mindset, som klammer sig til tiden der var engang – da vi endnu var lokale, baseret på industri og landbrug – til nu, hvor verden er mere kompleks, international og kræver en anderledes ledelses- og strategisk indgang.

Hvis du vil vide mere kan du downloade Nyhedsmagasinet Balance: Fremtidens arbejdsplads er her allerede under læsestof klik her.

God fornøjelse