Den attraktive arbejdsplads er en arbejdsplads med fokus på balance mellem arbejde og privatliv, hvor lederen har medansvar for balance og selvledelse, og hvor lederens menneskelige egenskaber har større betydning end lederens faglige kompetence.

Dette er nogle af de opsigtsvækkende resultater fra en for – analyse om den attraktive arbejdsplads for ledere foretaget af Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv.

Hvad er den attraktive arbejdsplads?

Der er ikke en klar definition på, hvad der er en attraktiv arbejdsplads. Derfor er der reelt lige så mange forskellige definitioner af, hvad der er en attraktiv arbejdsplads, som der er medarbejdere på arbejdspladsen. Dette gør det mere udfordrende at arbejde med.

Der er dog nogle klare områder, der har betydning for ”attraktiviteten” for ledere.

De 5 vigtigste er:

· Lederens menneskelige kompetence

· Arbejdsopgaverne

· Lederens lederkompetence

· Mulighed for videreudvikling og karrieremuligheder

· Fleksibilitet i arbejdstid og/eller sted

· Balance mellem arbejdsliv og privatliv er en del af strategien

De mindst vigtige områder er:

· Mangfoldighed i ledelsen

· Arbejdspladsens sociale ansvarlighed

”Det er interessant, at lederens menneskelige egenskaber er i front, og lederens faglige egenskaber kommer ind på en 13. plads. Det er også værd at bemærke, at balance og fleksibilitet er vigtige områder. I Danmark hvor vi har meget fokus på kvinder i ledelse er det bemærkelsesværdigt, at mangfoldighed i ledelsen – køn, etnisk baggrund m.v. er blandt de områder, der vægtes lavest.” udtaler Helle Rosdahl Lund, CBAF.dk

Nye tendenser for balance.

Vi kan se en ny tendens, når vi taler om balance mellem arbejde og privatliv samt selvledelse.

”Vi går fra en individualisering af problemer med balance mellem arbejde og privatliv hen i mod, at ubalance både er et lederansvar og et delt ansvar. Det samme gør sig gældende for selvledelse.” siger Helle Rosdahl Lund, leder af Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv. ”Dette underbygges af, at 70 % af de adspurgte mener, at ubalance stammer fra en gensidig påvirkning og forventninger fra arbejde og privatlivet. Dette er også en ændret holdning end for blot 1 ½ år tilbage.Og det er netop i selvledelse, balance og brugen af fleksibilitet i tid og sted med den medfølgende ændring i arbejdets organisering og arbejdsprocesser, der er én af de store ledelsesmæssige udfordringer for at nå målet om en attraktiv afdeling.”

Sundhed

Der er over 70 % af de adspurgte, der mener at sundhed er den enkeltes eget ansvar. Det er overraskende fordi, at der har været stor fokus på sundhed de seneste mange år fra politiske side samt i medierne generelt.

Det store fokus på, at sundhed generelt set er den enkeltes ansvar kan være et udtryk for, at man ikke ønsker at skulle være ”Mor og far” for den enkelte ansatte, og at man ikke ønsker at skulle i gang med ”sundhedssamtaler”. Men at tilbud, der har med sund kantine, motion m.v. er et godt initiativ, der kan være med til at sænke sygefraværet.

Personalegoder

Fleksibilitet optræder også som et af de vigtige personalegoder. Fleksibilitet kan øge balancen og muligheden for at få dagligdagen til at hænge sammen. Mulighed for kompetenceudvikling er også en højdescorer. Herefter er økonomisk tryghed en væsentlig faktor. Det ses både i forhold til pension, sygeforsikring og betalt ferie/sygefravær ud over lovgivningen. Det kan være et resultat af den senere tids internationale krise.

Du kan downloade analysen her

E-bog, til dig, der vil vide, der vil skabe psykologisk tryghed så dit hold performer og samarbejder

 

 Kend de vigtigste psykologiske udfordringer

Få viden om hvad medarbejderne har brug for nu

Og hvordan du gennem ledelse kan styrke din egen og medarbejdernes arbejdsglæde, mentale sundhed og resultater.

 

 

 

Du har nu skrevet dig på - HUSK at bekræfte at du ikke vil gå glip viden i din velkomstmail.