Folkeskolelever kommer for sent – ergo skal MODER STAT vække dem. Jamen, hvorfor mon eleverne kommer for sent?  Er det fordi, at forældrene ikke kan vække dem eller fordi, at folkeskolen ikke leverer varen – eller ikke får de økonomiske og kompetencemæssige rammer der skal til, for at lærerne ikke blive syge af stress, eller til at skolerne ikke er så udslidte at de unge ikke vil på toilettet eller får dårlig ryg af at side på stole, der ikke er tidsvarende.

Hvad kommer først for at vi får engageret unge mennesker i skolen, friske motiverede lærer og gode rammer om en folkeskole, der skal danne grundlaget for Danmarks kommende guld – livsglade mennesker med gode kompetencer, der gør os konkurrencedygtige. Det hele hænger sammen.

”Så skal du op” Moder Stat i billede af Børne- og undervisningsminister Christine Antorini vækker de unge, skolen kalder, af sted med dig. Man kan ligesom hører parallellen til ”Op lille Hans, Op i skole, nej jeg vil hellere slå på tromme” Det er måske spændende at slå på tromme, Hans lærer at spille, han får energi og glæde og udvikler sig. Det skal han også, når han er i skole – lærer, have glæde ved indlæring og samvær med de andre, udvikle sig. Blive klar til at gøre Danmark til et konkurrencedygtigt land. Det er en stor opgave. Det kræver gode kræfter, gode rammer og en egen indsats. Men hvad møder Hans?  Næsten 1/3 del af folkeskolelærerne har stress, der er en høj fraværsprocent mange steder, vikarer er ikke altid uddannet til jobbet, mange steder sker undervisningen ud fra bøger, der er forældet. Vi ved også en masse om, hvordan man kan differentiere undervisning, børns læringsstile, vi har mange moderne redskaber, vi kan få på folkeskolerne – hvis der ellers var råd.

Så Børne- og undervisningsminister Christine Antorini skal sætte fokus på hendes område: Nemlig at få skabt et nutidssvarende undervisningsmiljø og et arbejdsmiljø for børnene, der ikke giver dårligt indeklima, der ikke giver rygskader, der har toiletter, børnene/ de unge har lyst til at besøge.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini skal også sætte fokus på lærernes arbejdsmiljø og mulighed for videreuddannelse. Det er ikke godt nok, når man kan læse – og se statistikker på at næsten 1/3 af lærerne er stressede. Der er mange gode lærerkræfter – giv dem de rette arbejdsrammer og muligheder for kompetenceudvikling.

Børn og unge kan lige som os voksne godt lide at komme til et job eller en skole, hvor der er engagement, udvikling, og et godt socialt klima, hvor man bliver anerkendt for sin indsats (ikke blot ved den årlige MUS samtale – og her karakterblad) men i det daglige.

Til gengæld skal Moder Stat i billede af Børne- og undervisningsminister Christine Antorini holde sig fra at blande sig i privatlivet. Det skal hun af minimum 2 grunde. For det første fordi, at det er en opgave for forældre og de unge. Det handler om, at forældre og de unge får talt sammen, og begge to tager ansvar – ikke blot for at møde i skolen, men i det hele taget tager sit forældre ansvar og lærer de unge at tage et ansvar for sig selv.

For det andet skal vi ikke have en ”moderstat”, der omklamre os i sådant et omfang, at vi bliver Marionetdukker, som senere skal bryde den psykiske mur ned for igen at lære at tage ansvar. ” Another Brick in the Wall som Pink Floyd i The Wall udtrykte omklamringen og måden at opdrage på.

 Se – eller gense her An other brick in the wall

Lad os tænke nyt, bruge vores viden om læring og spille sammen – forældre, lærer og den “kære stat”, om at få et undervisningsmiljø der kan bringe os i verdensklasse.

 

E-bog, til dig, der vil vide, der vil skabe psykologisk tryghed så dit hold performer og samarbejder

 

 Kend de vigtigste psykologiske udfordringer

Få viden om hvad medarbejderne har brug for nu

Og hvordan du gennem ledelse kan styrke din egen og medarbejdernes arbejdsglæde, mentale sundhed og resultater.

 

 

 

Du har nu skrevet dig på - HUSK at bekræfte at du ikke vil gå glip viden i din velkomstmail.