Med inntoget av generasjon Y i arbeidslivet, får kravet til ledelse en ny dimensjon. Det holder ikke lenger å sørge for pluss i regnskapet. Lederen må være mester.

Af Vibeke Hammer Madsen, Administrerende direktør, Virke.no

Tiden er inne for å skrive om ledelse.  Noen har allerede beveget seg inn i de baner, men langt fra alle. Generasjon Y setter store krav til seg selv, men også til arbeidsplassen og til sine ledere.

Generasjon Y er formet av sin tid. En tid preget av informasjonsoverflod, utveksling og dialog, og hvor merkevarebygging står sentral. Neste generasjon medarbeidere praktiserer personlig merkevarebygging. Jeg tør å påstå at vi aldri har hatt en generasjon som er så bevisst sin markedsverdi. De vet hva de er verdt og de er svært bevisst på hvordan de skal bygge merkevaren ”seg” videre. Det er ikke nok å lokke med konkurransedyktig lønn. Generasjon Y krever gode forbilder på veien, og de krever tydelige og motiverende ledere. De krever mer enn et klapp på skulderen når ting de gjør går bra. De vil utfordres. Derfor må ledere ha tid til å se dem, og tid til å gi dem feedback.

Dette setter store krav til sosial og visjonær kompetanse hos lederen. De skal kunne mer enn å ta riktig beslutninger og lede til gode økonomiske resultat for virksomheten. For generasjon Y er lederen mester. En mester de vil melke for kunnskap for å bygge seg selv.

Det er klart at dette gir nye utfordringer, men også uante muligheter, for ledere. Jeg tror at nøkkelen for fremtidig lederskap er å formidle den kunnskapen og erfaringen man har høstet gjennom alle år, kombinert med en lyttende og imøtekommende tilnærming til sine ansatte. Utfordringen er ikke å tiltrekke seg de beste, men å beholde de.

Fakta:

Ledelsesstaffetten får denne gang inspiration fra Norge. Den er skrevet af Vibeke Hammer Madsen, Administrerende direktør, Virke.no Hovedorganisation. Vibeke Hammer Madsen er (2008) styremedlem i Aker Solutions, VG og Forskningsrådet, og hun er styreleder i Ungt Entreprenørskap Norge. Se mere om Virke.no her 

 

Er du klar til fremdrift?

Kend dine udfordringer - og dit fundament så du kan skabe fremdrift.

Så er den på vej - udfordringer, ingen leder må overse