For tiden kører der en slags ”soap-opera” over skrærmen – DONG – Ansættelse af vennerne, hvor meget skulle bestyrelsen kende til, hvad sker der, når det er de samme 250-350 især mænd, der cirkulerer rundt i de samme bestyrelser/ direktioner med mere? DONG sagen er ikke den første sag, vi har set her på det sidste, og sikkert ikke den sidste, er mit bud. Der er nemlig større interesse for bestyrelsens ansvar efter finanskrisen, og med debatten om kvoter eller ej er dette i fokus en rum tid endnu.

Den debat vi har nu om bestyrelser kan blive en god debat – og også en katalysator for at få sat fokus på bestyrelsens – her ved de enkelte medlemmers kompetencer, interesser – udover at være i bestyrelsen – og måske også skærpet krav til det enkelte bestyrelsesmedlems ansvar.

En debat og en ny forventning til ordentlig bestyrelsesarbejde, kompetencer, ansvar, interesser og interessekonflikter kan generelt bane vejen for nytænkning i forhold til bestyrelser. Diversitet i bred forstand er med til at tilføre kompetencer, som er nødvendige i en mere kompleks og international forretningsverden. Og det er der, vi skal hen, mener jeg. Ikke kvoter for kvinder, mænd, etniske minoriteter, region, seksuel orientering – for blot at sætte det på spidsen. Bestyrelsen skal være en ressource, som har en mangfoldighed af kompetencer i forhold til virksomhedens strategi, udvikling, udfordringer med mere. Den skal kunne sparre med direktionen, udover de opgaver den har i forhold til at virksomhedens drift er lovlig m.v. i forhold til selskabsloven.

Så lad os tage en debat om bestyrelsesarbejde og kompetencer. Og en debat efter ”bolden”, hvordan får vi fat på de kompetencer, der skal til og kommer ud af en .. måske ond spiral – med for få mænd – og enkelte kvinder, der så at sige ”går igen” på bestyrelsesgangene og kvoter.

E-bog, til dig, der vil vide, der vil skabe psykologisk tryghed så dit hold performer og samarbejder

 

 Kend de vigtigste psykologiske udfordringer

Få viden om hvad medarbejderne har brug for nu

Og hvordan du gennem ledelse kan styrke din egen og medarbejdernes arbejdsglæde, mentale sundhed og resultater.

 

 

 

Du har nu skrevet dig på - HUSK at bekræfte at du ikke vil gå glip viden i din velkomstmail.