Hvad skal der til for at din virksomhed og din arbejdsplads også er her om 5 år?  Hvad skal der til for, at I er med til at skabe vækst og velfærd for jeres arbejdsplads?

Produktiviteten der blev væk

”Vi gør mange af de ting, der ifølge lærebøgerne er afgørende for at øge produktiviteten. Men vi er ikke blevet mere produktive. Vi har et fleksibelt arbejdsmarked, og vi investerer mindst lige så meget i at udvide erhvervslivets kapitalapparat, som virksomheder i de lande og bruger relativt mange penge på uddannelse. Alligevel har vi haft en elendig produktivitetsudvikling,”.  Sådan udtalte Peter Birch Sørensen, Professor, formand for Produktivitetskommissionen i Dansk Erhvervs blad i april, 212.

Det er jo interessant. For enten gør vi altså det rigtige på en forkert måde, eller også gør vi det forkerte rigtigt. Vi kan jo sige, at de lærebøger vi bliver undervist i for langt hovedpartens vedkomne, er skrevet i en anden økonomisk tid – en del tage sit udgangspunkt i situationen omkring USA’s industrialisering – og ikke mange tager udgangspunkt i, den verden og den økonomiske situation vi har nu, og hvor virksomhedernes råstof – er mennesker – hjerne, evnen til at tænke og reflektere, evnen til at bringe viden i spil på nye måder, der kan føre til værditilvækst.

I forlængelse af krisen fra 2008 har vi set, at teknologien ikke blot har ændret måden vi arbejder på, og samarbejder på virksomheder i mellem, men også har nedbrudt grænserne mellem de finansielle systemer, landes økonomier og virksomheder. Og i forlængelse af krisen ser vi et forretningsmiljø, der er blevet mindre tolerant end i de ”lystige 2000”.

Vi har talt om, hvad Danmark skal leve af. Men vi skal vende det om og se på, hvem Danmark skal leve af, hvordan vi kan få de menneskelige ressourcer sat i spil på nye områder i en tid, hvor det er vores evne til at ”tænke og handle”, forbedre forretningsprocesserne, udvikle nye koncepter og meget mere, der bliver en hjørnesten i vores konkurrencekraft.

“Det handler ikke længere om lønninger, da det meste alligevel bliver lavet af robotter i dag. Manpower er en relativt stor del af omkostningerne, men den totale omkostning i København er lavere end i Kina, fordi det er billigere at oplære folk i at bruge maskinerne i Danmark. Danmark har mange fordele i brugen af højteknologi. Videnskab ikke arbejdstungt. Det handler om din hjerne, som nu bliver suppleret af højeffektive maskiner, sådan sagde Professor Yang ifølge DR’s Harddisken, 22. februar 2012 da Kinas højtprofilerede center for genforskning blev etableret i København.

Vi har med andre ord fordelene “first hand”!

Det ændrer din spilleplade

Finanskrisens efterveer er for intet at regne mod den omstillingsproces vi skal i gang med nu, hvis vi vil matche de globale udfordringer og skabe vækst i Danmark. Lige nu er vores spilleplade uden forandring af nogle store megatrends, der er i gang med at ændre kravene til virksomhederne og ændrer deres arbejdsprocesser, syn og tilgang til talentmanagement og ledelse. Egentlig er der tale om store ændringer i hele virksomhedernes struktur. Samtidig er de med til at skabe skaber fundamentale forandringer politisk, socialt og økonomisk. Faktuelt er der tale om nedbrydning af gamle strukturer og opbygning af nye. Organisationsforandringer over en bred skala – ikke kun fysisk, men også mentalt.

4 vigtige megatrends:

Jeg vil i denne omgang pege på 4 vigtige megatrends, der alle har et underlag af dynamiske effekter på virksomhedernes organisering, ledelse og tilgang til at agere, og dermed være med i fremtiden:

  • Flere-generations arbejdsstyrke
  • Teknologiske udvikling
  • Balanceret liv
  • Bæredygtighed – licens to operate

 En af disse ændringer er, at vi er 4 generationer på arbejdsmarkedet. 4 værdisæt. 4 måder at se verdenen på og agere i den både i forhold til arbejde og livets andre arenaer. Hvordan leder man her? Hvordan bygger vi bro og integrerer det der skal bestå og får smidt det væk, der ikke skaber værdi?

En anden væsentlig ændring er båret af den teknologiske udvikling – eller rettere sagt, den nye generation af medarbejdere og kunder, der bruger de sociale medier er med til at skubbe på den teknologiske udvikling. Vi ser at teknologier, der ligge bag de sociale medier bliver brugt internt i virksomhederne, og ændre arbejdsprocesserne, samarbejde med mere.

Vi taler om fleksibilitet 2.0, diversitet 2.0. globalisering 2.0 og work life balance 2.0. Vi ikke bare bygger videre på de kendte begreber og koncepter, men som er nødvendige for at virksomheden kan tiltrække de talenter, den har brug for, og kan konkurrerer.

Arbejdet med People, Profit og Planet bliver virksomhedernes ”licens to operate”. Vi taler ikke om, at virksomhederne skal have en CSR afdeling, men at tankesættet om, hvordan vi kan generere bedre resultater gennem mennesker på en ny bæredygtig måde er med til at skabe bedre resultater.

Every breath you take, Police

Lederen er i fokus. Allerede nu er det essentielt at lederen kender til, hvordan hans/hendes handlinger påvirker organisationen, herunder kulturen og også kender til, hvordan ens egen handlinger påvirker medarbejdernes adfærd. En handling – eller undladelse af at handle – som ikke at sige godmorgen, påvirker arbejdsmiljøet de næste 14 dage…..

Vi ser også i stingende grad internetsider, hvor lederen bliver bedømt, virksomhederne evalueret, kunderne skriver på de sociale mediere. Tiden er løbet fra lukket topdown styring og traditionel krisemanagement. Der skal nytænkning til.

Når vi skal fremtidssikre vores virksomheder, er det en stor mentalomstillingsproces. Både for den enkelte, virksomhederne og samfund. Vi skal nemlig til at ”skrive de nye lærebøger”, skrive de nye historier, om hvordan vi skaber resultater ud fra den forretningsverden og samfundssituation vi har nu. Vi skal lede flere generationer på arbejdsmarkedet, med forskellige arbejdsstile, kommunikationsmåder, forhold til ledelse med mere.

Det er at skabe resultater i den proces, jeg brænder for. Dette indlæg er skrevet i forlængelse af rapporten: Fremtidens Arbejdsplads er her allerede – fremtidens bedste ledelsespraksis.

Det kan du eventuelt se mere om her

E-bog, til dig, der vil vide, der vil skabe psykologisk tryghed så dit hold performer og samarbejder

 

 Kend de vigtigste psykologiske udfordringer

Få viden om hvad medarbejderne har brug for nu

Og hvordan du gennem ledelse kan styrke din egen og medarbejdernes arbejdsglæde, mentale sundhed og resultater.

 

 

 

Du har nu skrevet dig på - HUSK at bekræfte at du ikke vil gå glip viden i din velkomstmail.