Lad os tænke os, at du er klatret op på toppen af bjerget for et få et godt indblik i de forudsætninger, du skal lede efter. Når du står der og kikker rundt, vil du sikkert opleve et noget mudret og modsætningsfyldt billede af udfordringer, krav og forventninger, som du skal kunne håndtere. Kikker vi i avisoverskrifter ser billedet af økonomiske ned- og opjusteringer i de første 3 måneder af året vil det kunne se sådan ud: Lego fyrer 380 medarbejdere, Lego skovler milliarder i kasse, dollar er styrket, så er den svækket, så er der positive forventninger til den danske detailhandelen, og måneden efter melder dankorttal om en kedelig udvikling i privatforbruget, så er der fokus på social ansvarlighed, men ikke hvis det omhandler omtanke med fyring af medarbejdere i opgangstid, så skal vi have kvindekvoter, men alligevel ikke og da slet ikke kvoter for mænd i ”kvindetunge” erhverv… Blot for at nævne et par overskrifterne i de første af årets måneder.

Så, hvor er vi på vej hen DU? Og hvad betyder dette for ledelse?

Vi kan i alt fald konkludere, at nutiden er for kompliceret til simpel og ikke reflekterende ledelse. Vi har været vandt til forskellige udmeldinger om økonomien, og at de forskellige brancher justerer op og ned i deres forventninger. Men udfordringerne nu er større end som så. For oven i de ”traditionelle” udfordringer er vi i gang med et sceneskifte på mange områder. Vi er påbegyndt generationsudfordringerne. Vi er flere generationer på arbejdsmarkedet, hvor der er store forskelle i hver generations tilgang til arbejdslivet til, hvordan man kan bruge teknologien til at effektivisere, arbejde og samarbejde på nye måder. Men for at få den gavn og effekt der kan ligge i større digitalisering af arbejdsprocesser, ændringer i samarbejdsformer, optimal kombination af forskellige arbejdsstile er vi nødt til at gøre op med nogle af de begrænsninger og holdninger, der ligger gemt hos mange ledere, medarbejdere og politikker. Der er en stigende forventning til at virksomhederne agerer sociale ansvarlighed – i forhold til alle ressourcer. Og ikke mindst er der et behov for, at man er omstillingsparat og kan gennemføre de nødvendige forandringer, at man som leder kan skabe mening og engagement, medens man gør det, kan styrke både toplinjen og indtjeningen.

Ledelse fremadrettet

Allerede nu er lederen nødt til at tænke fremadrettet. Professor Flemming Poulfelt, CBS udtalte i anledningen af hans 40 års jubilæum på CBS, at lederen skal ”være sulten på forandring”. Er du ikke dette, hører du til gårdagens leder.

Professor Flemming Poulfelt kom med 6 bud til lederen:

• Ledelse er udfordringernes paradis. Du skal udfordre, og du bliver udfordret.
• Du skal håndtere ”Reverse thinking”, d.v.s.at du skal nytænke mange ting. Ud af boksen med din tænkning – og tænkning i forhold til jeres kunder, processer og meget mere
• Hold øje med de 2 vigtigste distinkte markører. Det handler om, at du bliver skarp på jeres spidskompetencer – de vigtigste
• Retfærdiggørelse af ressourceforbrug. Du kan ikke bare bruge løs af ressourcerne – hverken de menneskelige eller miljømæssige.
• Optimering af de menneskelige ressourcer.
• Vi skal gå fra “bedste praksis” til ”fremtidig praksis” allerede nu. Vi er forbi punktet, hvor vi bare kan se på bedste praksis. Den er bygget på gårdagens erfaringer og viden. Det er NU vi skal bruge Fremtidens Praksis. Ellers er dit job/ din virksomhed her ikke i morgen.

Det er en svær, men nødvendig balancegang både at lede i nuet og samtidig både tænke, udvikle og handle på fremtidens bedste praksis. For som vi så før, er det et meget mudret og kompleks billede af modsatrettede økonomiske udmeldinger, vi ser. Men der er dog nogle tendenser, der er så markante, at vi NU kan sige, at de kommer til at ændre vores forretnings- og ledelsestænkning. Det er dem vi skal handler på. Og det er internationale tendenser. I min rapport: Fremtidens arbejdsplads er her allerede – fremtidens bedste ledelsespraksis pegede jeg blandt andet på vigtigheden af at forstå og drage nytte af, at vi nu har 4 generationer på arbejdspladsen, hvor i sær de yngre generationer udfordrer ”status quo” i mange virksomheder. De udfordrer brugen af teknologi, arbejdsprocesser, arbejdsstile, de udfordrer ”plejer” i ledelse på mange måder. Og har man ikke en god forklaring på, hvorfor det skal fortsætte som hidtil – ja, så er det bare om at forandrer det – før man er ude af spillet.

Første gang på min blog?:

Velkommen. Dejligt at møde dig. Hvis du vil vide mere om mig og hvad jeg laver, kan du også finde mig på www.cbaf.dk og se mere om fremtidens ledelse på her
Jeg er lige aktuel med en ny bog om ledelse: Work life balance 2.0 – tjek det ud – få dit gratis kapitel her Bogen er skrevet sammen med Kim Reich og udgivet på Gyldendal Business

E-bog, til dig, der vil vide, der vil skabe psykologisk tryghed så dit hold performer og samarbejder

 

 Kend de vigtigste psykologiske udfordringer

Få viden om hvad medarbejderne har brug for nu

Og hvordan du gennem ledelse kan styrke din egen og medarbejdernes arbejdsglæde, mentale sundhed og resultater.

 

 

 

Du har nu skrevet dig på - HUSK at bekræfte at du ikke vil gå glip viden i din velkomstmail.