Står den såkaldte danske model fra 1899, hvorefter arbejdsmarkedets parter selv skal forhandle sig til rette, over Grundlovens paragraf 76? Her står, at “alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen.” Spørgsmålet om vores børn rettigheder bliver mere aktuelt for hver dag, der går. Lockouten raser nu på 3 uge og der er ingen tegn på løsning. Samtidig nærmer afgangsprøverne for 9. og 10. klasserne sig hastigt.

Jeg mener faktisk, at KL, DLF og Regeringen tilsidesætter Grundlovens paragraf 76, når de lader konflikten fortsætte på ubestemt tid under henvisning til den frie forhandlingsret. Den danske model er en forældet konfliktmodel. Børnenes uddannelse og fremtid er mere værdifuld end den magtdemonstration vi nu ser – en magtdemonstration, der bygger på en forældet tænkning om tab-vind-tænkning.
For den enkelte elev, men især for afgangsklasserne, er det vigtigt, at man får en god afslutning på et langt forløb – og et godt fundament for at komme videre. Man kan argumentere for, at eksamen principiel er ligegyldig for de elever, der allerede er erklæret egnet til at uddanne sig videre. Men eksamen er også en læring i kommende eksaminer – en læring som er god, især fordi den ‘papirmæssigt’ ingen betydning har for den, der går videre. For dem, der skal ud og have en læreplads eller en pause har den imidlertid stor betydning. Det andet er de tabte undervisningstimer og dermed indlæring. Det er mere alvorligt, for her er der et reelt tab, som eleverne bærer med sig videre.

Mens konflikten raser, er kommunernes besparelser på skolebudgettet allerede i gang med at blive fordelt – i alt fald via medierne og flere ekspertudsagn. Stop det, og fokuser på at løse konflikten. En debat om hvad man ellers kan bruge pengene til – uddannelse til lærer, mere fokus på de svageste – flytter fokus fra det vigtigste. Nemlig at få stoppet konflikten og give afgangsklasserne en ordentlig afslutning på et langt skoleforløb.

Børnene er langt efter deres pensum allerede – et pensum, hvor der er viden, som de skal bruge i deres videre uddannelse. Og her er der et dilemma: er det bedre at gå til eksamen og få den erfaring, eller skal man give dem undervisning og pensum eller eksamen? Eller måske mulighed for at komme til en form for om-eksamen i enkelte fag? Det eneste anstændige her og nu er at få gang i afgangsklassernes afslutning. De skal have deres undervisning og eksamen NU.

Første gang på min blog:

Velkommen. Dejligt at møde dig. Hvis du vil vide mere om mig og hvad jeg laver, kan du også finde mig på CBAF.dk. Jeg er lige aktuel med en ny bog om ledelse: Work life balance 2.0 – tjek det ud – få dit gratis kapitel her . Bogen er skrevet sammen med journalist Kim Reich, som jeg i gennem mange år har samarbejdet med.

E-bog, til dig, der vil vide, der vil skabe psykologisk tryghed så dit hold performer og samarbejder

 

 Kend de vigtigste psykologiske udfordringer

Få viden om hvad medarbejderne har brug for nu

Og hvordan du gennem ledelse kan styrke din egen og medarbejdernes arbejdsglæde, mentale sundhed og resultater.

 

 

 

Du har nu skrevet dig på - HUSK at bekræfte at du ikke vil gå glip viden i din velkomstmail.