Medarbejdere har haft forskellige oplevelser i forbindelse med covid-19 krisen. Det betyder, at du kan forvente, at dine medarbejdere har meget blandede følelser i forbindelse med at komme tilbage fra ferie og ind på arbejde i gen. Der er medarbejder, der foretrækker at arbejde hjemme, og dem der glæder sig til at komme tilbage i virksomheden.

Du kan som leder mindste genåbningsangsten og bygge bro mellem dem, der glæder sig til at komme tilbage og dem der er mere angstfylde.

6 råd til at hjælpe dine medarbejdere tilbage efter ferie og dæmpe genåbningsangsten

 

  • Kend dine medarbejders tanker og følelser i forhold til at komme tilbage. Find ud af, hvordan det påvirker dem mentalt og om de bekymrer sig. Hvordan du kan gøre det, afhænger af hvor mange medarbejder, der rapporterer til dig. Individuelle samtaler, egner sig til mindre team. Har du et større team eller en afdeling, kan du med fordel udarbejde en spørgeskemaundersøgelse, for på den måde, at få et overblik over hele situationen.

 

  • Fleksibilitet er ligeledes et nøgleord. Med respekt for opgaver og arbejdsprocesser kan du hjælpe medarbejderne til at eksperimentere med at kombinere hjemmearbejde og arbejde på kontoret. Stil dig spørgsmålene: Hvilke opgaver og arbejdsprocesser vil være væsentlige at deltage i på kontoret? Hvordan kan hybrid-arbejdssted komme i spil? Hvordan kan man tage det bedste af de 2 verdener hjemmearbejde og arbejde på kontoret i den kommende tid?

 

  • Teammøde. Afhold et teammøde, når du ved mere om, hvordan de forskellige medarbejdere reagerer og hvilke forventninger de har.

 

  • Gensidig forståelse er et nøgleord. Gensidig forståelse gælder alle. Derfor er et møde med medarbejderne, om at accepterer og møde hinandens reaktioner med gensidig forståelse nødvendig.

 

  • Følg op på erfaringene. Hvilken læring har du/I fået efter 1 måned? 2 måneder? Hvordan påvirker hybrid-arbejde samarbejde og produktivitet?

 

  • Lov ikke mere end du kan holde. Det er vigtigt, at der er gennemsigtelighed i de beslutninger, der bliver taget. Tænk f.eks. over om medarbejdernes valg kan have konsekvenser for deres karriere?

Få viden og værktøjer 

Uddannelsen Balanceret Lederskab styrker din ballast og dit fundament som leder. Balanceret Lederskab giver dig en vigtig lederredskabskasse til at navigere igennem post-covid udfordringerne, igennem forandringer og igennem tider med komplekse beslutninger.

Balanceret lederskab sætter fokus på dig som leder og som menneske. Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at lære dig selv at kende på en dybere måde, hvor du lærer samspillet mellem hjernen og de psykosociale forhold. Dermed lærer du om nuancer, reaktioner og lærer at integrerer og afbalancerer nye valg og beslutninger, der vil have en stærk virkning på din karriere og forretning.

Gennem din nye indsigt i hjerneforskning (NeuroLeadership) og psykologiske og sociale forhold, udvikler du dit personlige lederskab, din forståelse af egen rolle og får en indsigt i andre mennesker, der styrker samarbejde, engagement og den psykologiske tryghed.

I Ledergruppen deltager vi i uddannelsen Balanceret Lederskab. Det er spændende, lærerigt og har allerede fået mig til at reflektere. Sammenfiltrede krav og forventninger er et grundvilkår, men ved at udøve balanceret ledelse kan vi blive bedre til at tage beslutninger, der giver resultater..” Michael Hemicke, Direktør

Læs mere om, hvordan du kan styrke dit lederskab og fundament til de nye tider her

E-bog, til dig, der vil vide, der vil skabe psykologisk tryghed så dit hold performer og samarbejder

 

 Kend de vigtigste psykologiske udfordringer

Få viden om hvad medarbejderne har brug for nu

Og hvordan du gennem ledelse kan styrke din egen og medarbejdernes arbejdsglæde, mentale sundhed og resultater.

 

 

 

Du har nu skrevet dig på - HUSK at bekræfte at du ikke vil gå glip viden i din velkomstmail.