Hvem vinder: E-mail eller Facebook?

Kender du det, at mails tikker ind i din mailboks hele tiden? Tik,tak.tik tak….

Det stresser mange. Og vi spiller en masse tid. Undersøgelser har vist, at det tager 64 sekunder eller mere at vende tilbage til sit arbejde efter en mailafbrydelse. Hver gang der kommer en mail. Og det kan blive til meget spildtid. Får du 20 mails om dagen – mister du 20 minutter om dagen, får du 30 mails – mister du 30 minutter eller 2 ½ time om ugen.
Og mange får mails de slet ikke skal have. Måske får du CC mails, du ikke behøver – bare sådan, at nogle er sikker på, at de har orienteret alle. Vi kalder det ”cover my ass” mails.
Vi har vænnet os til, at det er sådan det er. Og ikke mange virksomheder har en mailpolitik, så medarbejderne kan få arbejdsro. Og ikke mange tænker over alle de mails, man får på tværs af projekter, som man måske ikke skal have. Mails som spiller ens tid.

Men Facebook er derimod det rene tidsspilde. Derfor er der mange virksomheder, der laver en facebookpolitik, så medarbejderne ikke kan komme på facebook i arbejdstiden.

Men er det nu en god ide?

Jeg har beskæftiget mig med, hvordan de nye sociale teknologier kommer til at påvirke vores daglige arbejdsdag, herunder også hvordan de yngre generationers brug af Facebook og sociale medier kan være med til netop at gøre arbejdet lettere, sjovere og skabe produktivitet.

Netop Facebook – eller lign. medier – bliver eksempelvis brugt til at hente viden og hjælp, de unge skal bruge i deres arbejde. Peter arbejder f.eks. med marketing, og er blevet bedt om at lave en salgspræsentation. Men de værktøjer der er i den virksomhed, hvor Peter arbejder lever ikke helt op til den gode kvalitet han gerne vil levere salgspræsentationen i. Så han går på Facebook, får hjælp fra sine ”venner”.

Peters ”venner” bliver lige pludselig ”ekstra vidensbank” for den arbejdsplads, hvor Peter er ansat.
Det er ikke et unikt eksempel. Det er ikke et unikt eksempel. Det er blot et af mange eksempler på, hvordan arbejdslivet og privatlivet integreres på nye måder.
Og ja, der er sikkert også private samtaler på facebook – ligesom der er i telefonen, via e-mail – hos mange medarbejdere i hele organisationen.
Men det ændrer ikke på, at de unges tilgang til de sociale medier og sociale teknologier, er kommet ind i virksomhedernes dagligdag af bagdøren.

Men de skal også ind af hoveddøren. Det giver nye muligheder for at samarbejde på, nå kunderne på, nye mere effektive måder at dele viden og kommunikere på – uden om manges traditionelle silotænkning i organisatoriske afdelinger. Det udfordrer også traditionel tilgang til at lukke af for det, vi ikke forstår eller prøve at finde ud af, hvordan vi rent faktisk kan bruge de nye medier – eller teknologien bag – på nye måder. Og får de nye samarbejdsværktøjer ind af hoveddøren også. Ifølge McKinsey Insight, 2012 kan vi få en stigning på 20-25 % i medarbejdernes produktivitet ved brug af social software teknologier.

Og vi har netop brug for at få en stigning i produktiviteten – en forbedring af og øget digitalisering af arbejdsprocesserne – ja, nytænkning.
Men det kræver også nytænkning i ledelse. For hvordan leder du nu flere måder at arbejde på, hvordan får vi kommunikeret bedst til de forskellige generationer vi er på arbejdspladsen – og til kunderne?

Det kræver blandt andet indsigt i, hvordan brugen af de sociale medier og sociale teknologien påvirker den enkelte leder, medarbejder og udfordre organisationens traditionelle handlinger.
Og kampen mellem E-mail / traditionel tilgang til vidensdeling eller vidensdeling og samarbejde inspireret af brugen af Facebook og sociale teknologier er i fuld gang.
Er du blevet nysgerrig kan du tjekke, mine ledergrupper med fokus på fremtidens ledelse her

Ledelse lige NU

Lad os tænke os, at du er klatret op på toppen af bjerget for et få et godt indblik i de forudsætninger, du skal lede efter. Når du står der og kikker rundt, vil du sikkert opleve et noget mudret og modsætningsfyldt billede af udfordringer, krav og forventninger, som du skal kunne håndtere. Kikker vi i avisoverskrifter ser billedet af økonomiske ned- og opjusteringer i de første 3 måneder af året vil det kunne se sådan ud: Lego fyrer 380 medarbejdere, Lego skovler milliarder i kasse, dollar er styrket, så er den svækket, så er der positive forventninger til den danske detailhandelen, og måneden efter melder dankorttal om en kedelig udvikling i privatforbruget, så er der fokus på social ansvarlighed, men ikke hvis det omhandler omtanke med fyring af medarbejdere i opgangstid, så skal vi have kvindekvoter, men alligevel ikke og da slet ikke kvoter for mænd i ”kvindetunge” erhverv… Blot for at nævne et par overskrifterne i de første af årets måneder.

helle rosdahl lund, cbaf,worklifebalance, front

Så, hvor er vi på vej hen DU? Og hvad betyder dette for ledelse?

Vi kan i alt fald konkludere, at nutiden er for kompliceret til simpel og ikke reflekterende ledelse. Vi har været vandt til forskellige udmeldinger om økonomien, og at de forskellige brancher justerer op og ned i deres forventninger. Men udfordringerne nu er større end som så. For oven i de ”traditionelle” udfordringer er vi i gang med et sceneskifte på mange områder. Vi er påbegyndt generationsudfordringerne. Vi er flere generationer på arbejdsmarkedet, hvor der er store forskelle i hver generations tilgang til arbejdslivet til, hvordan man kan bruge teknologien til at effektivisere, arbejde og samarbejde på nye måder. Men for at få den gavn og effekt der kan ligge i større digitalisering af arbejdsprocesser, ændringer i samarbejdsformer, optimal kombination af forskellige arbejdsstile er vi nødt til at gøre op med nogle af de begrænsninger og holdninger, der ligger gemt hos mange ledere, medarbejdere og politikker. Der er en stigende forventning til at virksomhederne agerer sociale ansvarlighed – i forhold til alle ressourcer. Og ikke mindst er der et behov for, at man er omstillingsparat og kan gennemføre de nødvendige forandringer, at man som leder kan skabe mening og engagement, medens man gør det, kan styrke både toplinjen og indtjeningen.

Ledelse fremadrettet

Allerede nu er lederen nødt til at tænke fremadrettet. Professor Flemming Poulfelt, CBS udtalte i anledningen af hans 40 års jubilæum på CBS, at lederen skal ”være sulten på forandring”. Er du ikke dette, hører du til gårdagens leder.

Professor Flemming Poulfelt kom med 6 bud til lederen:

• Ledelse er udfordringernes paradis. Du skal udfordre, og du bliver udfordret.
• Du skal håndtere ”Reverse thinking”, d.v.s.at du skal nytænke mange ting. Ud af boksen med din tænkning – og tænkning i forhold til jeres kunder, processer og meget mere
• Hold øje med de 2 vigtigste distinkte markører. Det handler om, at du bliver skarp på jeres spidskompetencer – de vigtigste
• Retfærdiggørelse af ressourceforbrug. Du kan ikke bare bruge løs af ressourcerne – hverken de menneskelige eller miljømæssige.
• Optimering af de menneskelige ressourcer.
• Vi skal gå fra “bedste praksis” til ”fremtidig praksis” allerede nu. Vi er forbi punktet, hvor vi bare kan se på bedste praksis. Den er bygget på gårdagens erfaringer og viden. Det er NU vi skal bruge Fremtidens Praksis. Ellers er dit job/ din virksomhed her ikke i morgen.

Det er en svær, men nødvendig balancegang både at lede i nuet og samtidig både tænke, udvikle og handle på fremtidens bedste praksis. For som vi så før, er det et meget mudret og kompleks billede af modsatrettede økonomiske udmeldinger, vi ser. Men der er dog nogle tendenser, der er så markante, at vi NU kan sige, at de kommer til at ændre vores forretnings- og ledelsestænkning. Det er dem vi skal handler på. Og det er internationale tendenser. I min rapport: Fremtidens arbejdsplads er her allerede – fremtidens bedste ledelsespraksis pegede jeg blandt andet på vigtigheden af at forstå og drage nytte af, at vi nu har 4 generationer på arbejdspladsen, hvor i sær de yngre generationer udfordrer ”status quo” i mange virksomheder. De udfordrer brugen af teknologi, arbejdsprocesser, arbejdsstile, de udfordrer ”plejer” i ledelse på mange måder. Og har man ikke en god forklaring på, hvorfor det skal fortsætte som hidtil – ja, så er det bare om at forandrer det – før man er ude af spillet.

Første gang på min blog?:

Velkommen. Dejligt at møde dig. Hvis du vil vide mere om mig og hvad jeg laver, kan du også finde mig på www.cbaf.dk og se mere om fremtidens ledelse på her
Jeg er lige aktuel med en ny bog om ledelse: Work life balance 2.0 – tjek det ud – få dit gratis kapitel her Bogen er skrevet sammen med Kim Reich og udgivet på Gyldendal Business