Direktøren havde ikke planlagt en nedlukning. Frisøren klippede glad sine kunder, hverdag. Restauratøren serverede og storcentrene var klar til forårssæsonen. Men så kom den – lockdown, væltende ind over landet som en tsunami, som rev den kendte hverdag væk, nedlagde arbejdspladser, ændrede måden vi arbejdede og var sammen på. Men efter den første bølge er der også meget nyt vokset frem, og første hold er nu på vej tilbage til arbejdspladsen.

Det er en helt anden ledelsesopgave at lukke op, at få medarbejderne tilbage og få organisationen og virksomheden på fode igen. Det er nu, du som leder skal være på forkant med “hjemkomsten” af medarbejdere og styrke dit ledelsesfundament.

 

Du må ikke overse disse 3 udfordringer

Der er 3 udfordringer, du ikke må overse, når du skal have dine medarbejdere tilbage og organisation klar til at tage i mod dem.

 

1. Den mentale sundhed og din viden om dennes betydning for succes og fremdrift

Du har måske set “den” på de sociale medier – beskeden om ”Stay the fuck home” eller lignende beskeder. Beskeder, der har baggrund i afsenderens angst. Beskeder, der har været med til at forstærke angst og mistro over for andre. Beskeder, der ikke viste forståelse for, at rigtig mange mennesker har været på arbejde i hele perioden. Ikke derhjemme – men på arbejdsstedet: Personalet i dagligvarehandlen, medarbejdere i produktionen, så der er dagligvare nok, distributionen så du kunne få de vare, der blev bestilt, byggebranchen. Jeg kan nævne mange, der har skullet arbejde. Og som har arbejdet efter sundhedsstyrelsens regler. Jeg har talt mange, der har været kede af den besked, når de nu holdt hjulene i gang.

Den store angst for at blive smittet med coronavirus flytter med ind på arbejdspladsen. Flere kvinder end mænd er ifølge YouGov bange eller meget bange for at blive smittet. Faktisk ca. 50% af de adspurgte kvinder var bange eller meget bange for at blive smittet med coronavirus.

Du skal som leder skal være opmærksom på denne bekymring eller angst for smitte. Dine medarbejder vil se meget på, om arbejdspladsen er ren nok, er der mulighed for at holde afstand og spritte hænder. Men de vil også være meget opmærksom på, hvad kollegaen gør eller ikke gør.

Angsten for smitte er måske bare toppen af isbjerget. Angsten griber om sig. Det gør den blandt andet fordi, at der er så stor fokus på corona og dødstal i pressen. Dagens coronatal bliver læst op som var det dagens lottotal. Det har en væsentlig betydning for, hvordan hjernen opfatter faren over corona – faktuelt eller indbildt. Hjernen er ligeglad- den ser bare “fare”. Den skal passe sikre dig overlevelse. Derfor arbejder den på højtryk. Prisen for den store fokus på corona og de ulykker, der kan følge med (smitte, mistede arbejdspladser, pensionen der forsvandt m.v.) gør at du, dine kollegaer og medarbejdere kan blive angste, uden at opfatte det. Vi ved fra forskning, at lang tid efter en krise (9/11, terrorangreb, sygdomme) reagere kroppen, og folk bliver angste, deprimerede og i det lange løb kan få hjertekarsygdomme. Også selvom man ikke har stået midt i den. Det skrev jeg om i mit blogindlæg Pas på med for mange nyheder

Du skal være opmærksom på, at tærskelen for balancen mellem travlhed og stress kan have rykket sig. For mange ændringer på en gang, usikkerhed om kollegaer overholder distancen eller har rørt ved et håndtag, kan komme til at tage overhånd. Den bekymring eller angst, der ligger lige under overfladen har betydning for medarbejdernes samarbejde, deres måde at kommunikere på og deres opfattelse af hinanden. Det får igen betydning for arbejdspladskulturen.

Dine resultater styrkes, når du har metoder og redskaber til at forstå, hvad der sker under overfladen hos dine medarbejdere. Det styrker dit ledelsesfundament.

 

2. Hvor er arbejdspladsen – og hvad med arbejdstiden?

Arbejdsstedet, arbejdet og arbejdssituationen har været en noget hybrid størrelse i den seneste tid. Rolle og rutiner er blevet smidt væk – nye er kommet til.

Nogle har haft jobfunktioner, hvor de intet har kunne lave, andre har fået nye jobfunktioner, nogle har været på kontoret, byggepladsen eller i produktionen i hele perioden og andre igen har haft hjemmearbejde. Også i samme virksomhed har de ansatte haft forskellige forhold. Kreativiteten og løsningerne har været mange.

Hjemmearbejde versus corona-arbejde.

Jeg talte med en HR Chef i en større dansk virksomhed. Han fortalte, at de havde oplevet, at produktiviteten i nogle projekter var steget væsentligt men, at den i andre projekter var faldet. Hvorfor var der så stor forskel på resultaterne?

Der er flere årsager til, at produktiviteten er gået op i nogle projekter og ned i andre. En af de ting du som leder skal være opmærksom på er, om dine medarbejdere har opfattet deres arbejde som hjemmearbejde eller corona-arbejde. Vi kan tale om corona-arbejde, når medarbejderen har arbejdet hjemme og slet ikke har trives med det. Samtidig har det været uønsket. Jeg har talt med mange – ledere som medarbejdere, der er godt trætte af at være hjemme. Nogle er koblet op med deres eget internet og PC, andre har dog fået udstyr leveret. Det er mennesker der  længtes efter at kunne komme tilbage til skrivebordet, få et fysisk møde og se nogle mennesker. Ikke bare en dagligdag med hunden, manden, børnene eller ingen værst af alt – slet ingen mennesker.

Jeg har talt med mange, der virkelig har nydt at have hjemmearbejde. De har haft det som en fisk i vandet. De har oplevet, at de har kunnet få hverdagen til at hænge sammen på en ny måde. Og vil have mere af det. Nogle vil gerne have en hverdag, hvor hjemmearbejde er normen og ikke undtagelsen. Og nu, mener de, er det jo bevist at det kan lade sig gøre.

Og netop i denne blanding af behov for arbejdstid og arbejdssted ligger en del af forklaringen for, hvorfor nogle teams er mere produktive end andre. Hertil kan vi lægge ledelse og arbejdsprocesser.

“Min chef var imod hjemmearbejde. Men nu er det anderledes. På visse projekter er produktiviteten steget med 50%. “ Signe, intern konsulent.

Og så er der dem, hvor en god blanding af arbejdstid, sted og form er vejen frem.

Det hele er med andre ord rystet godt og grundigt op. Alle har erfaringer. Der har været nytænkning, teknologien har måske fået et væsentligt skub fremad og nogle digitaliseringsprocesser er skubbet igang, hvor der før var modstand mod det. Og nu skal du finde en struktur og samarbejdsform, der passer til den nye situation. Til de forskellige behov medarbejderne har. Du skal også være klar,  hvis Danmark lukker ned igen.

 

Arbejdstiden 

Det er sikkert ikke alle, der kan komme tilbage på kontoret på samme tid. På byggepladser og i produktionen har mange  arbejdet med færre personer på jobbet, mere afstand, frokost og pauser på forskellige tidspunkter.

Nu er der flere, der skal i gang igen på arbejdspladsen. Ikke alle kommer tilbage på samme tid, hvis afstandsreglerne ikke kan overholdes.

Derfor er arbejdet med at beslutte, hvem der skal tilbage på kontoret/arbejdspladsen, en vigtig beslutning, efterfulgt af hvornår og hvordan.  Alle medarbejdere der har været på hjemme-og coronaarbejde, har nu deres erfaringer og har fået testet af, hvad der kan lade sig gøre. Disse vil helt sikkert komme i spil.

Det er en unik mulighed for at få kikket på jeres struktur og arbejdsprocesser, som ikke må gå til spilde. Gør vi det rigtige? Hvad kan vi bruge, at det vi lige har lært? Kan vi digitalisere mere?

”Jeg har i de sidste par uger lært, at det er muligt at digitalisere mange operationelle opgaver i et team”  Katrine, projektleder .

 

3 Coronakrisen påvirker hele arbejdspladsen

Coronakrisen påvirker arbejdspladsen på 3 væsentlige områder: Individuelt, Kulturelt og Strukturelt. Og de 3 områder hænger sammen og påvirker hinanden. Nøglen til succes og fremdrift ligger i at forstå, hvad der sker på det individuelle plan, hvordan dette påvirker virksomhedens klima og giver grobund for at lykkes med strategien, strukturen, projektet og dine mål. Nedenfor kan du se de 3 områder:

Individuelt:

 • Mindset
  • Vær opmærksom på sårbarheden pga bekymringer og angst
 • Refleksioner
 • Relationer

Kulturelt:

 • Organisatorisk klima
 • Ritualer, Rutiner
  • herunder de nye regler og rutiner om håndvask og afstand
 • Fællesskab

Strukturelt:

 • Arbejdssted, kontor, faciliteter
 • Regler, roller,
 • Arbejdsprocesser

Jeg hører gerne fra dig om dine erfaringer og tanker, om at få medarbejderne tilbage og lukke mere op for jeres forretning/ serviceområde.

Jeg har her sat fokus på, det individuelle område – dine medarbejdere og kollegaer. Jeg vil i mine kommende blogindlæg se på nogle af de andre perspektiver.

Skriv dig op på min nyhedsliste, så du også får viden, tips og råd.

Mange hilsner Helle

E-bog, til dig, der vil vide, der vil skabe psykologisk tryghed så dit hold performer og samarbejder

 

 Kend de vigtigste psykologiske udfordringer

Få viden om hvad medarbejderne har brug for nu

Og hvordan du gennem ledelse kan styrke din egen og medarbejdernes arbejdsglæde, mentale sundhed og resultater.

 

 

 

Du har nu skrevet dig på - HUSK at bekræfte at du ikke vil gå glip viden i din velkomstmail.